ดูรายละเอียด

ตรวจอะไรบ้าง

 1. การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย
 2. การตรวจร่างการโดยแพทย์
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  - การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  - การตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 5. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  - ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  - ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง
  - ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ
  - ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
 6. ตรวจการทำงานของไต
  - BUN
  - Creatinine plus GFR
 7. ตรวจกรดยูริค
  - ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
 8. ตรวจสมรรถภาพตับ
  - SGPT
  - SGOT
  - Alkaline Phosphatate
 9. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
 10. ตรวจอุจจาระ
 11. การตรวจทางรังสี
  - เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  - อัลตราวซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด
 12. การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
  - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  - ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด
 13. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 14. คูปองอาหาร

Preparation for Checkup

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • 2 ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • 3 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ Contact Center  รพ. กรุงเทพ โทร. 1719
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2310 3000  หรือโทร. 1719  อีเมล: info@bangkokhospital.com

คุณอาจจะสนใจ

แพคเกจอื่นๆ