ดูรายละเอียด

รายการตรวจประกอบไปด้วย

 1. การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย
 2. การตรวจร่างการโดยแพทย์
 3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
 4. ตรวจคัดกรองการได้ยิน
 5. ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  - การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  - การตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  - ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  - ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง
  - ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ
  - ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
 9. ตรวจการทำงานของไต
  - BUN
  - Creatinine plus GFR
 10. ตรวจกรดยูริค
  - ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
 11. ตรวจสมรรถภาพตับ
  - SGPT
  - SGOT
  - GGT
  - Alkaline Phosphatate
  - Total Protein
  - Bilirubin
 12. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
  - TSH
  - Free T4
  - Free T3
 13. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
  - ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
  - ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 14. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
 15. ตรวจอุจจาระ
 16. การตรวจทางรังสี
  - เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  - อัลตราวซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด
  - เอกซเรย์มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวนด์
  - ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar-Hip
 17. การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
  - ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน
  - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  - ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  - ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด
 18. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 19. คูปองอาหาร

Preparation for Checkup

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • 2 ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • 3 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ Contact Center  รพ. กรุงเทพ โทร. 1719
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2310 3000  หรือโทร. 1719  อีเมล: info@bangkokhospital.com

คุณอาจจะสนใจ

แพคเกจอื่นๆ