Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพตราด) วัคซีนป้องกันโรคสุกใสในเด็ก เสริมชุดที่ 4

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 46

โทรศัพท์ : 039612000

สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี

ช่วงอายุ ประเภทวัคซีน
อายุ 1 ปีขึ้นไป วัคซีน Varilix 2 เข็ม
 
 

หมายเหตุ

 • ราคานี้รวมแพทย์ในแต่ละครั้งแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาลแล้ว
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ไม่สามารถแลกคืนเงินสดได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนลิขสิทธ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 039 552 764
 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
 2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
 3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น
 5. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ   ตรวจสุขภาพและทางรังสี
 6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
 7. สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์กุมารเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร.039-552-764
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่