Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพตราด) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 46

โทรศัพท์ : 039612000

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ โรคเลือด เบาหวาน โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมมากขึ้น
 

เงื่อนไข
 • สำหรับผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดเท่านั้น ที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลกรุงเทพตราด สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม และรับสิทธิ์ซื้อคูปองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในราคา 650.00 บาท / 1 เข็ม ตามระยะเวลาของโครงการเท่านั้น
 • โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้สามารถใช้ได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่ (กรณีเด็กอายุ 6 เดือนถึง 9 ปี ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อน ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน)
 • คูปองวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์กุมารเวช โทร.039 552 764 (สำหรับเด็ก)
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น1 โทร. 039 552 781 (สำหรับผู้ใหญ่)
 • เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธ.ค. 2565
 1. 1.ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
  2.ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
  3.E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  4.สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น
  5.ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ   ตรวจสุขภาพและทางรังสี
  6.ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
 2. สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์กุมารเวช โทร.039 552 764 (สำหรับเด็ก)
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น1 โทร. 039 552 781 (สำหรับผู้ใหญ่)
 5. 10 เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธ.ค. 2565
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่