Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพตราด) เเพคเกจทดสอบภูมิเเพ้ โดยวิธีสะกิดผิวหนัง 10+2

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 46

โทรศัพท์ : 039612000

 

รายการตรวจ
AllerVACtest Positive Control
AllerVACtest Negative Control
AllerVACtest HDM-Df
Allergen Chicken Meat
AllerVACtest HDM-Dp
AllerVACtest Para Grass
AllerVACtest Cat
Allergen Beef
Allergen Chicken Meat
Allergen Clam
Allergen Cow's Milk
Allergen Egg White
Allergen Egg Yolk

หมายเหตุ

  • ● สามารถทราบผลภายใน 20 นาที
  • ● ก่อนตรวจกรุณางดยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก อย่างน้อย 7 วัน
  • ● ราคานี้รวมค่าหัตถการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์แล้ว
  • ● รวมค่าน้ำยา Positive Control และ Negative Control
  • ● ราคานี้ไม่รวมยากลับบ้าน กรณีแพทย์สั่งยาเพิ่ม
  • ● ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ● สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติม คลินิกภูมิแพ้ ชั้น1 โทร. 039 552 766 
  • ● ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น
ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ   ตรวจสุขภาพและทางรังสี
ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติม คลินิกภูมิแพ้ ชั้น1 โทร. 039 552 766
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่