Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพตราด) โปรแกรมคัดกรองมะเร็งลำไส้

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 46

โทรศัพท์ : 039612000

 

รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจวัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, วัดรอบเอว
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
ตรวจอุจจาระ
ตรวจหาเลือดในอุจจาระ
1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น
5. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ   ตรวจสุขภาพและทางรังสี
6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
7. กรณีนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 10 - 12 ชั่วโมง   (จิบน้ำเปล่าได้)
8. สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร.039-552-781
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่