Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพตราด) โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 46

โทรศัพท์ : 039612000

 

รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจวัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, วัดรอบเอว
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจระดับน้ำตาลสะสม
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจระดับไขมัน โคเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

 • • ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • • อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัด     หมาย กรุณา โทร.039-612 000 ต่อ 2602
 • • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 •  

  หมายเหตุ

 • • อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น1 โทร. 039 552 781
 • • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น
5. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ   ตรวจสุขภาพและทางรังสี
6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
7. กรณีนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 10 - 12 ชั่วโมง   (จิบน้ำเปล่าได้)
8. สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร.039-552-781
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่