Healthcare Expert!

at Your Fingertips

[กรุงเทพภูเก็ต] PREVENTIVE CANCER PACKAGE

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

PREVENTIVE CANCER PACKAGE เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40+ ขึ้นไป

รายการสินค้า : 2

โทรศัพท์ : 076 254 425

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Carcinoembryonic Antigen:CEA)
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein:AFP)
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA 19-9)

การตรวจด้วยเครื่องมือ (เลือกตรวจ 1 รายการ)
• ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasound Upper Abdomen)
หรือ
• ตรวจเอกซเรย์มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลและอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram / Ultrasound)
• รายการตรวจในแพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับผู้รับบริการ 1 ท่านเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-coupon มาแสดงเท่านั้น
• กรณีที่ไม่นำ E-coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายตามชุดตรวจ
• E-coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• E-coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น
• ชุดตรวจสุขภาพไม่รวม ค่ารักษา หรือค่ายาเพิ่มเติม ในกรณีที่แพทย์สั่ง
• กรุณางดน้ำและอาหารล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 8-12 ชั่วโมง
• กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 1719
• สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างเวลา 08:00น.-15:00น. 
• หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบ Capture หน้าจอ หรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
• นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร. 1719
• ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ My purchase > To Receive และคลิกปุ่ม Review & Accept (กรณีใช้บริการหลังสั่งซื้อภายใน 7 วัน)
• ในวันที่เข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่