Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพราชสีมา) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abd.)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 32

โทรศัพท์ : 044-015-999 LINE ID : @bangkokratchasima

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abd.)
1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ
3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี
7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
8. กรุณานัดหมายล่วงหน้า และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 8-12 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้)
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ Contact Center โทร.044-015999
10. สามารถรับบริการที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ทุกวัน 8.00 – 16.00 น.
11.กรณีลูกค้ามีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังสิ้นสุด Health-Plaza Guarantee โดยไม่มีสาเหตุมาจากทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ 10% จากราคาสุทธิของสินค้า
1. โทรนัดหมายล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ที่เบอร์ 044-015999
2. คัดกรองความเสี่ยง Covid 19 และลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน ในวันที่มารับบริการ
3. แสดง E-Coupon ให้กับแผนกที่เข้ารับบริการ