Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพสุราษฎร์) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แบบ Drive Thru(1เข็ม)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

- จำหน่าย วันนี้ - 16 ธ.ค. 2564
- รับบริการตั้งแต่ 26 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2564
ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.30 - 11.30 น.
( ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนำ E-Coupon มาใช้บริการ
โดยสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข 077-956-789 ต่อ 52250 )

รายการสินค้า : 9

โทรศัพท์ : 077 956 789

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง 
2. งดออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 2 วัน
3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
4. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ
5. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน
6. หากมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
7. ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.30 - 11.30 น.
 1. 1.  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบ Drive Thru ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 2. 2.  ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
 3. 3.  E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. 4.  E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 5. 5.  สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 6. 6   สามารถนำ E-Coupon แคมแปญ 4 year BSR anniverary มาร่วมรายการได้
 7. 7.   E-Coupon เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564
 8. 8.  ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนำ E-Coupon มาใช้บริการ
 9.       โดยสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข 077956789 ต่อ 52250 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ของทุกวัน
 10. 9.  สามารถนำ E-Coupon เข้ามารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
 11.      ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564  ( เฉพาะวันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.30 - 11.30 น. เท่านั้น )
 12. 10. การใช้ E-Coupon ผู้รับบริการต้องขับรถ เข้ามาใช้บริการตรงจุดที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
 13.       ได้จัดเตรียมไว้ตามวันเวลาที่นัดหมาย และรับบริการโดยไม่ต้องลงจากรถ
  1. 11.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @bangkoksurat หรือ โทร 077956789 ต่อ 52250
 14.  
 1. 1.  หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
 2. 2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
 3. 3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
 4. 4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
 5. 5.  ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่