Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพอุดร)วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ [Influenza Vaccine]

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

- ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
- ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ชำระ - 31 ธันวาคม 2566
- ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ชั้น G

รายการสินค้า : 92

โทรศัพท์ : (+66) 42 188 999 or 1719

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) 690 บาท 1 เข็ม สำหรับอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 

ไข้หวัดใหญ่ระบาดมากในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน – ตุลาคม) และฤดูหนาว (มกราคม – มีนาคม) ของทุกปี

ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าโรคไข้หวัดทั่วไป

 

หากชำระแล้ว ท่านสามารถมารับบริการได้ภายหลัง ตั้งแต่วันที่ชำระเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร.1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1170

 รายการตรวจในแพ็กเกจนี้ใช้สำหรับผู้รับบริการ 1 ท่านเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-coupon มาแสดงเท่านั้น
กรณีที่ไม่นำ E-coupon มาแสดงท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายชุดตรวจตามจริง
E-coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
E-coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น
ชุดตรวจสุขภาพไม่รวมค่ารักษา หรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่งเพิ่ม
กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 042-188-999 ต่อ 1170 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กรุงเทพอุดร
สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2566 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เวลา 07.00-16.00 น.
 
  หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่