Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(กรุงเทพอุดร) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2564
ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ระหว่าง วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

รายการสินค้า : 21

โทรศัพท์ : (+66) 42 188 999 or 1719

ฉีด Influenza 1 เข็ม

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง 
2. งดออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 2 วัน
3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
4. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ
5. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน
6. หากมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
7. ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
 1. 1.  ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
 2. 2.  ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ
 3. 3.  E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. 4.  E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 5. 5.  สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 6. 6.  ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี
 7. 7.   ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
 8. 8.  กรุณานัดหมายล่วงหน้า และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 10-12 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้)
 9. 9.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ Contact Center โทร.1719
 10. 10. สามารถรับบริการที่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  ทุกวัน 7.00 – 16.00 น.
 11. 11.  โปรโมชั่นราคานี้ภายในเดือน สิงหาคม 2564 เท่านั้น ชำระแล้วท่านสามารถมารับบริการได้ภายหลัง ตั้งแต่วันที่ชำระเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด
 12.  
 1. 1.  หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
 2. 2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
 3. 3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
 4. 4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
 5. 5.  ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่