Healthcare Expert!

at Your Fingertips

[กรุงเทพอุดร]แพ็กเกจกายภาพบำบัด 7 ครั้ง

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

- ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.
- ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ชำระ - 31 ธันวาคม 2567
- ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ชั้น G

รายการสินค้า : 89

โทรศัพท์ : (+66) 42 188 999 or 1719

กายภาพบำบัด แพ็กเกจ 7 ครั้ง ราคา 10,500 บาท

รักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 

ㆍ เครื่องเหนือเสียงลดปวด

(Ultrasound Therapy)

ㆍ เครื่องเลเซอร์ลดปวดกำลังสูง

(High power laser Therapy)

ㆍ เครื่องคลื่นกระแทกลดปวด

(Shock wave Therapy)

ㆍ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด

(Electrotherapy)

ㆍ เครื่องคลื่นแม่เหล็กลดปวด PMS

(Peripheral Magnetic Stimulation)

ㆍ ประคบร้อน / ประคบเย็น เทคนิคการออกกำลังกาย

ยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดปวด

 

เงื่อนไขการใช้บริการ :

-ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นๆได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
  รายการตรวจในแพ็กเกจนี้ใช้สำหรับผู้รับบริการ 1 ท่านเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-coupon มาแสดงเท่านั้น
กรณีที่ไม่นำ E-coupon มาแสดงท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายชุดตรวจตามจริง
E-coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
E-coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น
ชุดตรวจสุขภาพไม่รวมค่ารักษา หรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่งเพิ่ม
กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 042-188-999 ต่อ 1240 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เวลา 08.00-20.00 น.
 
 

 
    หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่