Healthcare Expert!

at Your Fingertips

[กรุงเทพอุดร]แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

- ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
- ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ชำระ - 31 ธันวาคม 2567
- ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ชั้น G

รายการสินค้า : 89

โทรศัพท์ : (+66) 42 188 999 or 1719

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

 

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

โรคมะเร็งตับไม่เพียงพบมากที่สุดในเพศชายและเป็นอันดับ 3 ในเพศหญิง แต่มะเร็งตับยังเป็นมะเร็งลำดับต้นๆ ของการเสียชีวิตในประเทศไทย อันตรายนั้น คือ โรคมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการแสดง โดยจะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นขนาดเล็กประมาณ 2-3 เซนติเมตร เป็นระยะที่สามารถรักษาให้หาย

ขาดได้ ผู้ป่วยมักจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งตับเมื่อตรวจสุขภาพ ส่วนอาการแสดงของโรคมะเร็งตับนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งมีขนาด 10 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นระยะที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ยาก และ มักจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน!! การตรวจสารบ่งชี้โรคมะเร็งตับ และการตรวจอัลตราซาวนด์

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด สามารถมองเห็นก้อนหรือความผิดปกติที่ตับได้ หากตรวจพบก้อน อาจต้องตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติมตามการวินิจฉัยของแพทย์

 

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
  • อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน U/S upper abdomen
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้

2.กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง

3.รายการตรวจรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 
    รายการตรวจในแพ็กเกจนี้ใช้สำหรับผู้รับบริการ 1 ท่านเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-coupon มาแสดงเท่านั้น
กรณีที่ไม่นำ E-coupon มาแสดงท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายชุดตรวจตามจริง
E-coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
E-coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น
ชุดตรวจสุขภาพไม่รวมค่ารักษา หรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่งเพิ่ม
กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 042-188-999 ต่อ 1170 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กรุงเทพอุดร
สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เวลา 07.00-16.00 น.

 

 
 
 
    หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่