Healthcare Expert!

at Your Fingertips

[กรุงเทพอุดร]แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก Pre School 2 (8 รายการตรวจ)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

- ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.
- ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ชำระ - 31 ธันวาคม 2566
- ที่แผนกเด็กดี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ชั้น 2

รายการสินค้า : 92

โทรศัพท์ : (+66) 42 188 999 or 1719

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก Pre School 2 (8 รายการตรวจ)

 

 • ตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์ Physical Examination by Pediatnicians
 • ตรวจประเมินการเจริญเติบโต Development
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood sugar
 • ตรวจค่าการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจค่าการทำงานของตับ Liver function test
 • ตรวจปัสสาวะ Urine examination
 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด ABO

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ชำระ - 31 ธันวาคม 2566


  รายการตรวจในแพ็กเกจนี้ใช้สำหรับผู้รับบริการ 1 ท่านเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-coupon มาแสดงเท่านั้น
กรณีที่ไม่นำ E-coupon มาแสดงท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายชุดตรวจตามจริง
E-coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
E-coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น
ชุดตรวจสุขภาพไม่รวมค่ารักษา หรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่งเพิ่ม
กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 042-188-999 ต่อ 1286 แผนกเด็กดี กรุงเทพอุดร
สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2566 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เวลา 08.00-16.00 น.
 

 
 
 
   หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่