Healthcare Expert!

at Your Fingertips

[กรุงเทพเชียงใหม่] แพ็กเกจป้องกัน รู้ทันทุกจังหวะของหัวใจ BDMS Preventive Heart Package [รายการ 2]

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

* รับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เท่านั้น
โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 26 ก.พ. 66 - 31 พ.ค. 66
เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 66

รายการสินค้า : 5

โทรศัพท์ : 052 089 888 หรือ 1719

แพ็กเกจป้องกัน รู้ทันทุกจังหวะของหัวใจ BDMS Preventive Heart Package [รายการ 2] ราคา 4,500 บาท 

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ

 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

การตรวจด้วยเครื่องมือ

 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 40 ขึ้นไป
ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2566
ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่เท่านั้น

เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมที่เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินเป็นบางส่วนของสินค้าได้

คำแนะนำสำหรับการตรวจ Preventive Heart Package / Preventive Cancer Package

 • ชุดตรวจ Preventive Heart Package / Preventive Cancer Package นี้สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการตรวจตามรายการที่กำหนด และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้
 • Preventive Heart Package: ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ
 • Preventive Cancer Package: กรณีตรวจ อวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนโดยใช้คลื่นความถี่สูง (ultrasound upper abdomen) งดอาหารก่อนตรวจ 4 ชั่วโมง
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมายกรุณาติดต่อแจ้งที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร 052 089 888 หรือ Call Center โทร. 1719
 • โปรแกรมตรวจนี้ เหมาะกับผู้รับบริการที่อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สำหรับท่านที่นำ code/ คูปองมาแสดงเท่านั้น **กรณีไม่นำมาแสดง ท่านจะต้องชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ

 

เงื่อนไขในการจำหน่าย Preventive Heart Package/ Preventive Cancer Package

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 • ในกรณีที่ลูกค้า มีการรับบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากในโปรแกรมดังกล่าวลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง)
 • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมที่เป็นแพ็กเกจ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินเป็นบางส่วนของสินค้าได้
 • ไม่สามารถออกใบเสร็จของทางโรงพยาบาลได้จนกว่า จะมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายรับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้น โทร 052 089 888 หรือ Call Center โทร.1719
 • สามารถชำระด้วยการโอนผ่านธนาคาร หรือบัตรเครดิต
 
 

BDMS Preventive Heart Package KNOW your rhythm (Option 2)

Price 4,500 THB

Lab Test

 • Fasting Blood Sugar
 • Glycated Hb (HbA1C)
 • Creatinine plus GFR
 • Cholesterol
 • HDL
 • LDL
 • Triglycerides

Imaging Investigations

 • Echocardiogram

Suitable for adults aged 40+

Available for purchase from 26 February – 31 May 2023
Valid until 31 August 2023

Services are available at Bangkok Hospital Chiang Mai only.

Preventive Heart Package / Preventive Cancer Package Recommendations

 •  The Preventive Heart Package / Preventive Cancer Package are available as the health check-up list for
  people who can take care of themselves.
 • For Preventive Heart Package: Please do not consume any foods and drinks for at
  least 12 hrs. prior to the exam.
 

Terms & Conditions

 • This package is available from 26 February 2023 – 31 May 2023. Which can be used until 31 August
  2023.
 • There will be an additional payment of other services (This price is not included any treatment
  and medicine)
 • This package is non-refundable and cannot be canceled.
 • The receipt is able to obtained on an appointment date at Bangkok Hospital Chiang Mai.
 • This price has the right for Thai and foreigners who lives in Thailand only.
 • Check-ups are held at the Bangkok Hospital Chiang Mai. For more information: Tel.052 089 888 or
  Call Center 1719.
 • Please purchase via bank transfer or credit card.
 • For Cancer Package: Please do not consume food for 4 hrs. prior to the ultrasound upper abdomen
  exam.
 • Please make an appointment for 3 days prior to the exam. If you are not available on an appointment
  date, please Tel. 052 089 888 or Call Center 1719.
 • This package is suitable for those who are adults aged 40+ years old, which is the standard screening for people without any symptoms.
 • Please show the coupon or code to receive an exam. **If you don’t have coupons or code, you will have to make a full payment.
 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
 2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระตามราคาชุดตรวจ
 3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 6. ไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงเลือกแพทย์เฉพาะทาง
 7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
 8. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้ารับบริการ
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการโทร 052 089 888 หรือ Call Center โทร. 1719
 • หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบ Capture หน้าจอ หรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
 • โทรนัดหมายล่วงหน้า 3 วัน เพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ My purchase > To Receive และคลิกปุ่ม Reviewed & Accept (กรณีใช้บริการหลังสั่งซื้อภายใน 7 วัน)
 • ในวันที่เข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่