Healthcare Expert!

at Your Fingertips

คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke check)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 22

เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เบื้องต้น ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการ (Labboratory) เพื่อคัดการองความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง อันนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งในปัจจุบันผู้มีความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองพบในคนทำงานมากขึ้นสภาพแวดล้อม การรับประทานอาหาร ความเครียด  จากแต่ก่อนที่มักพบในผู้สูงอายุ 

(18 รายการตรวจ)

1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
3 ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4 ตรวจปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C)
5 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
6 ตรวจการทำงานของไต (BUN)
7 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
8 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
9 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
10 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
11 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol)
12 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
13 ตรวจหาระดับกรดยูริค (Uric – Acid)  
1. ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.
3. ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น
ขั้นตอนการใช้คูปอง
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ โทร. 1772
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ