Healthcare Expert!

at Your Fingertips

ชุดตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพหัวใจ
การตรวจสุขภาพช่วยให้พบปัญหาที่อาจกลายเป็นอันตรายได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม ซึ่งการรักษาจะได้ผลดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การตรวจสุขภาพหัวใจก็เช่นกัน ทำให้รู้ถึงความเสี่ยงพอรู้เร็วโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจในอนาคตก็จะลดลง
โดยทั่วไป ควรตรวจสุขภาพหัวใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคู่กับการตรวจสุขภาพประจำปี จะทำให้เราสามารถคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
• ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงและชอบอาหารมันๆ
• ผู้ที่สูบบุหรี่จัด
• ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
• ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
• คนอ้วน และไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
• เครียดง่าย และเครียดบ่อย
• คนในครอบครัวของท่านมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน

รายการสินค้า : 66

โทรศัพท์ : 029447111

รายการตรวจ
1.   พบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด  (Physical Examination) 
2.  วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง 
3.   ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest x-ray)
4.   ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5.   ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
6.   ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
7.   ตรวจการทำงานของไต (BUN)
8.   ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9.   ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ชนิดดี (HDL)
12. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ชนิดไม่ดี (LDL)
13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
15.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC)
16.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
17. ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST)
18. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Microalbumin-Urine)
19. คูปองอาหาร 
•  ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
•  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์  และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
•  สงวนสิทธิ์สำหรับผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
•  กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจ 8-12 ชั่วโมง
•  ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม  หรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
•  เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1-2 วัน
•  นัดหมาย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โทร. 02-944-7111 ต่อ 4205
•  สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่