Healthcare Expert!

at Your Fingertips

ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Mini Heart โปรแกรม 1 (EKG+EST+Hb1Ac+Lipid profile)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพหัวใจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่อวัยวะสำคัญอย่าง หัวใจ มีการทำงานที่ไม่เป็นปกติอย่างที่ควรเป็น ย่อมตามด้วยการเจ็บป่วยของร่างกาย ที่ในบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยที่คนไม่อาจรู้ตัว ดังนั้นหากไม่มีสัญญาณเตือนความเจ็บป่วยใดๆ ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ปล่อยผ่านการใส่ใจดูแลสุขภาพ เพราะบางครั้งความเจ็บป่วยที่รุนแรงมักแอบซ่อนอยู่ภายในโดยไม่แสดงอาการ ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ • ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงและชอบอาหารมันๆ • ผู้ที่สูบบุหรี่จัด • ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน • คนอ้วน และไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย • เครียดง่าย และเครียดบ่อย • คนในครอบครัวของท่านมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน

รายการสินค้า : 127

โทรศัพท์ : 029447111

-ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด        
-ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ        
-ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน         
-ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม        
-ตรวจไขมันในเลือด        
 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.        ราคาดังกล่าว สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2.        สงวนสิทธิ์สำหรับผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
3.        ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
4.        สำหรับชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 
ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 8-12 ชั่วโมง
5.        ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม  หรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ 
หากตรวจพบความผิดปกติ
6.        บริการดังกล่าวจะต้องทำการนัดหมาย อย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
7.        ราคาดังกล่าว เฉพาะโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เท่านั้น

MKZ0531
 
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีไฟล์แนบ E-Coupon (ไฟล์แนบอยู่ด้านล่างอีเมล์ pdf.)
2. Capture หน้าจอ E-Coupon หรือ print E-Coupon แสดงให้เจ้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ
3. โทรนัดหมาย เบอร์ 1772 หรือ 02944-71111 
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูป E-Coupon ให้กับเจ้าหน้าที่