Healthcare Expert!

at Your Fingertips

ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูติ-นรีแพทย์ Cervical Cancer Screening (Liquid Based Cytology) - Bangkok Hospital Headquarters [E-Coupon]

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

* รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) เท่านั้น
โปรโมชันถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67
เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67

The service is available only at Bangkok Hospital Headquarters.
Promotion until Dec 31, 2024.
The E-Coupon is valid until Dec 31, 2024.

รายการสินค้า : 77

โทรศัพท์ : 02 310 3000 หรือ 1719

ตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงไทย 
อายุ 21 ปีขึ้นไป หรือ เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว 
⏬️ For English please scroll down. ⏬️

เงื่อนไขการรับบริการ
1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น
2. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. คูปองนี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
4. สำหรับใช้บริการผู้ป่วยนอกเท่านั้น / อัตราดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอกแล้ว
5. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี
6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
7. กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1719
8. สามารถรับบริการที่ เฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R ทุกวัน 07:00 – 15:00 น.และ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร D รพ.กรุงเทพ ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.


วันหมดอายุ E-Coupon 

1. E-Coupon มีอายุการใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

2. หาก E-Coupon หมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้

3. ชุดตรวจสุขภาพราคานี้ สามารถสั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น


หมายเหตุ
1. กรณีลูกค้ามีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังสิ้นสุด Health Plaza Guarantee โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ 10% จากราคาสุทธิในใบเสร็จ
2. ยอดเงินที่แสดงใบเสร็จเป็นยอดเงินที่ได้รับจากการชำระเงินจริงไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด

⏬️ Service Terms and Conditions⏬️ 

1. Service is reserved exclusively for customers who present the E-Coupon.
2. This E-Coupon cannot be exchanged for cash.
3. E-Coupon is only applied to specific items as mentioned and changes cannot be made.
4. These packages are for outpatients who are physically dependent. 
5. These packages exclude doctor fees in case additional specialists are required.
6. These packages exclude treatment fees or medications prescribed by the doctors, if any. 
7.Please make an appointment at least 3 days in advance.
8.For further information or to schedule an appointment, please contact the Contact Center at 1719.
9.Services are available at Health Design Center, 5th floor, R Building, every day from 07:00 AM to 03:00 PM or Women's Health Center, 2nd floor, D Building, Bangkok Hospital, every day from 08:00 AM to 05:00 PM
10.This price is for Thai citizens and expatriates only.Expiration Date of E-Coupon:

1. The E-Coupon is valid until December 31, 2024.

2. If the E-Coupon expires, the hospital reserves the right to deny service access, and the E-Coupon cannot be extended or refunded.

3.This health check package can be ordered until December 31, 2024.


Note:
1. In case customers request cancellation of the order after Health Plaza Guarantee period without valid reasons from the hospital, the hospital reserves the right to deduct a 10% processing fee from the net amount on the receipt.
2. The receipt amount displayed is the actual payment received, excluding any promotional discounts.
 • 1.    หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับ sms ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์
  2.    โทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร Contact Center โทร.1719 หรือ Add Line @bangkokhospital
  3.    ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
  4.    แสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่รับบริการ

  1. After successful payment, you will receive an SMS with an e-coupon.
  2. Please schedule an appointment at least 3 days in advance before receiving the service by calling the Contact Center at 1719 or add line @bangkokhospital
  3. Before the service date, please go to "My Orders" -> "To Receive" and click the "Check and Accept" button.
  4. Present the e-coupon to the staff on the day of the service.