Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท 2) โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ออกกำลังกาย Children 15 ขึ้นไป

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ออกกำลังกาย Children 15 ขึ้นไป

รายการสินค้า : 132

รายการตรวจ
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital sign)
 • ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
 • ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น (Vision Test)
 • ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง (Short sight, Long sight, Squinting)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest x – ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine (GFR))
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจเกลือแร่ (Electrolyte)
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่านักกายภาพบำบัด และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมนี้รวมคูปองอาหารว่างและสมุดรายงานผล
 • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม 5. สามารถเข้ารับบริการตรวจครั้งแรกได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
 • หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
 • Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
 • โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
 • ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
 • ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่