Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท 2) โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Fits

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

หากคุณ …
- ต้องการปรับรูปร่าง ปรับบุคลิกของตนเองให้ดูดีขึ้น
- ต้องการตรวจเช็คความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ
- เป็นกลุ่มนักกีฬา ที่อาจมีอาการบาดเจ็บ หรือภาวะอักเสบจากการเล่นกีฬา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Fits ประกอบด้วย
- Muscle Check ตรวจเช็คสมรรถภาพร่างกาย
- Posture Check ตรวจเช็คความสมดุลร่างกาย
- Body Check ตรวจมวลกล้ามเนื้อ
สายสุขภาพห้ามพลาด เพิ่มความฟิต สร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย

รายการสินค้า : 125

รายละเอียดโปรแกรม All You Can Fits
 • Check-Body = ตรวจเช็ครูปร่าง สัดสวน ปริมาณ กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ำในร่างกาย เพื่อวางโปรแกรมการทานอาหารและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • Check-Posture = ตรวจเช็คโครงสร้างร่างกาย ค้นหาความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เพื่อเข้ารับการแก้ไข และป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต
 • Check-Muscle = ตรวจเช็คกล้ามเนื้อ เพื่อดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และนำมาออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสม
 • Consult 3 ครั้ง = ให้คำแนะนำ Full option ใช้เวลา 60 นาทีfollow up 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที โดยสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Online หรือ Onsite(โดยนักกายภาพบำบัด)

เงื่อนไขการใช้โปรแกรม

 • โปรแกรมราคาดังกล่าวรวมค่านักกายภาพบำบัด และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 - 31 พฤษภาคม  2567
 • รับบริการได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด รพ.พญาไท 2 เท่านั้น
 • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Fits ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 • สามารถเข้ารับบริการตรวจครั้งแรกได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเข้ารับบริการครบ 3 ครั้งตามกำหนดในโปรแกรมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

คำแนะนำสำหรับการเข้ารับบริการ
กรุณาเตรียมชุดและรองเท้ากีฬามาในวันตรวจ

 • หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
 • Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
 • โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
 • ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
 • ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่