Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท 2) โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health สำหรับผู้ชาย

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

การตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ
• ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise stress test : EST) หรือ
ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 Slice (CT Coronary Artery Calcification หรือ
ตรวจสุขภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) เลือกตรวจ 1 รายการ
• ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) หรือ
ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor เลือกตรวจ 1 รายการ
• การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ
ตรวจน้ำตาล ไขมัน ปัสสาวะ
• รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

• ระยะเวลาในการตรวจ 4-6 ชั่วโมง
• เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 65 - 30 มิ.ย. 67

รายการสินค้า : 123

รายการตรวจ 28 รายการสำหรับผู้ชาย
 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 • ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 • เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 • เลือกตรวจ 1 รายการ (จาก 3 รายการ)
 •   ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or CT หรือ
 •   ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide (Coronary Artery Calcification) หรือ 
 •   ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
 • เลือกตรวจ 1 รายการ (จาก 2 รายการ)
 •    ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI หรือ
 •    ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor Sphygmocor
  *การเลือกตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 ---------------------------------------------
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 • ตรวจการทำงานของไต Bun
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 • ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 • ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 • ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine
 
 • ระยะเวลาในการตรวจ 4-6 ชั่วโมง
 • เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 65 - 30 มิ.ย. 67
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health สามารถรับบริการตรวจได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ชั้น 8 อาคาร B) รพ. พญาไท 2 ทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น.
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ตรวจและแพทย์อ่านผล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-coupon มาแสดงเท่านั้น
 • โรงพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพให้ในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลหรือค่ายาเพิ่มเติม (กรณีแพทย์สั่ง)
 • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
 • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
 • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือ HealthUp Application
 • ระยะเวลาการจำหน่ายและเข้ารับบริการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 65 - 30 มิ.ย. 67
 • หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
 • Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
 • โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
 • ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
 • ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่