Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท 3) โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ผู้ชาย 30-39 ปี (อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย ที่มีอายุ 30-39 ปี เน้นการตรวจร่างกายสำหรับวัยทำงาน โดยทั่วๆไปมักทำงานหนักและมักลืมแบ่งเวลาสำหรับการออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพจึงควรการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี เน้นดูแลในเรื่องของ ไขมัน เบาหวาน ไต ตับ เป็นต้น

รายการสินค้า : 161

โทรศัพท์ : 1772

รายการตรวจ
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 Ultrasound Upper Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
6 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
7 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
8 Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
9 HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
10 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
11 BUN ตรวจการทำงานของไต
12 SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
13 SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
14 Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
15 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
16 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
17 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
18 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
19 Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค
เงื่อนไขการใช้
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
2. รับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล สมุดรายงานการตรวจสุขภาพ และคูปองอาหารว่าง
4. กรุณางดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้ ) ก่อนเข้ารับการตาวจสุขภาพ
5. ก่อนรับบริการ กรุณาทำนัดหมายและสอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2567
โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18
ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป Phyathai 3 Hospital 18th Floor
0-2467-1111 ต่อ 1818,1819 
+66 2467-1111 ext. 1818,1819