Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท 3) โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ผู้ชาย 50-59 ปี (EST / ECHO)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย อายุ 50-59 ปี เน้นการตรวจร่างกายและการทำงานอวัยวะต่างๆ อย่างละเอียด และรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางระบบที่สำคัญ และมีการเข้าเครื่องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ หลายระบบ เพราะวัยนี้ถือเป็นวัยทอง เป็นวัยที่ร่างกายถดถอย จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพที่ดีสะสมมาจากช่วงวัยทำงาน ในวัยนี้ การตรวจสุขภาพต้องเน้นไปที่โรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆเช่น หัวใจ ไต ช่องท้อง กระดูกพรุน มะเร็งต่อมลูกหมาก ฮอร์โมนต่าง ๆ มะเร็งลำไส้ ทุกๆ ปี ควรตรวจอุจจาระเพื่อดูว่ามีเลือดปนเปื้อนออกมาหรือเปล่า เป็นต้น

รายการสินค้า : 157

โทรศัพท์ : 1772

รายการตรวจ
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 "Exercise Stress Test or
Echocardiography**" ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง**
6 Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
7 Ultrasound Neck&Thyroid ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรรอยด์
8 Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน
9 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
10 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
11 Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
12 HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
13 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
14 BUN ตรวจการทำงานของไต
15 SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
16 SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
17 Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
18 Total Protain ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
19 Albumin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
20 Total Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
21 Direct Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
22 GGT (Gamma GT) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
23 Amlase (P-Amylase) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับอ่อน
24 C-Reactive Protein (hsCRP) ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง
25 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
26 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
27 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
28 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
29 Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค
30 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
31 FT3 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
32 FT4 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
33 Testosterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย
34 Luteinizing Hormone (LH) ตรวจระดับฮอร์โมน
35 Follicle Stimulation Hormone ตรวจระดับฮอร์โมน
36 DHEAs ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด
37 Prostaic Specific Antigen (PSA) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
38 Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
39 CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
40 CA19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
41 Folic Acid (Serum) - NHS 3 วัน ตรวจระดับกรดโฟลิก
42 Vitamin B12 - NHS 3 วัน ตรวจวิตามิน บี 12
43 Vitamin D ตรวจระดับวิตามินดี
44 Stool Examination ตรวจอุจจาระ
45 Occult Blood ตรวจอุจจาระ
เงื่อนไขการใช้
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
2. รับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล สมุดรายงานการตรวจสุขภาพ และคูปองอาหารว่าง
4. กรุณางดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้ ) ก่อนเข้ารับการตาวจสุขภาพ
5. ก่อนรับบริการ กรุณาทำนัดหมายและสอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2566
โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18
ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป Phyathai 3 Hospital 18th Floor
0-2467-1111 ต่อ 1818,1819 
+66 2467-1111 ext. 1818,1819