Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท 3) โปรแกรมตรวจสุขภาพ Be Strong Male (EST / Echo)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Be strong Male เหมาะสำหรับผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป สำหรับคนวัยทำงาน เป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปริมาณไขมันในเลือด ดูการทำงานของตับ ไต และหัวใจว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ รวมการตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ และการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และผู้เข้ารับการตรวจสามารถเลือกได้ระหว่างการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

รายการสินค้า : 50

โทรศัพท์ : 02-467-1111 ต่อ 1918

1. Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
3. Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4. Ultrasound Upper Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
5. Exercise Stress Test (EST) / Echocardiography** ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย / ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ **
6. Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
7. Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
8. Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
9. HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
10. Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
11. HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
12. LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
13. Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
14. BUN ตรวจการทำงานของไต
15. Creatinine ตรวจการทำงานของไต
16. SGPT ตรวจการทำงานของตับ
17. SGOT ตรวจการทำงานของตับ
18. Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
19. Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค
20. FT4 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
21. FT3 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
22. TSH ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
2. รับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล สมุดรายงานการตรวจสุขภาพ และคูปองอาหารว่าง
4. กรุณางดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้ ) ก่อนเข้ารับการตาวจสุขภาพ
5. ก่อนรับบริการ กรุณาทำนัดหมายและสอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2566


ศููนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18 โทร. 02-4671111 ต่อ 1827
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่