Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท 3) โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen M (เลือกตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen M เหมาะสำหรับวัยเริ่มทำงาน เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปริมาณไขมันในเลือด ความสมบูรณ์ของเลือด และการทำงานของตับ-ไต ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รวมการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งยอดฮิตที่พบได้บ่อย และมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น อย่างมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งทางเดินอาหาร

รายละเอียดโปรแกรม
การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
สำหรับผู้ชาย จะเป็นการตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก
สำหรับผู้หญิง จะตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่

รายการสินค้า : 137

โทรศัพท์ : 1772

 รายการตรวจหรือตารางรายการตรวจ จำนวน 22 รายการ
1. Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4. Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5. Ultrasound Lower Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
6. Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
7. Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
8. Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
9. HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
10. Creatinine ตรวจการทำงานของไต
11. BUN ตรวจการทำงานของไต
12. SGOT ตรวจการทำงานของตับ
13. SGPT ตรวจการทำงานของตับ
14. Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
15. Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
16. Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
17. HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
18. LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
19. Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค
20. Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
21. CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
22. CA19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
เงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น และสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
2. รายการตรวจในแพ็กเกจนี้ใช้สำหรับผู้รับบริการ 1 ท่านเท่านั้น
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
4. รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ พร้อมคูปองอาหาร
5. E-coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่พญาไท Call Center 1772
7. กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เวลา 7.00 - 16.00 น.
10. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ศูนย์ ตรวจสุขภาพ ชั้น 18 โทร. 02-467-1111 ต่อ 1818 - 1819
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่