Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(รพ.กรุงเทพเชียงใหม่)แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

 หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบ Capture หน้าจอ หรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ My purchase > To Receive และคลิกปุ่ม Review & Accept (กรณีใช้บริการหลังสั่งซื้อภายใน 7 วัน)
ในวันที่เข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

รายการสินค้า : 3

โทรศัพท์ : 052 089 888 หรือ 1719

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

ราคา

5,090 THB

 
รายการตรวจ
 • พบแพทย์อ่านผล Physical Examination
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ Mammograms with Ultrasound Both Breast
ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ
 • แนะนำให้ทำการตรวจเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป โดยทำปีละครั้ง
 • ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีกรรมพันธุ์มะเร็งเต้านมในครอบครัว ควรเริ่มต้นค้นหาเร็วกว่าปกติ 5-10 ปี
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ควรหลีกเลี่ยงการตรวจแมมโมแกรมในช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่หน้าอกคัดตึงและขยาย อาจช่วยให้เจ็บหน้าอกน้อยลงและถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมได้ดีขึ้น
 • แนะนำให้ตรวจหลังมีประจำเดือน 7-10 วัน
 • ผู้ที่มีการเสริมหน้าอกต้องแจ้งผู้ตรวจล่วงหน้าว่ามีการเสริมหน้าอก
 • ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการถอดเปลี่ยนก่อนการเอกซเรย์บริเวณเต้านม
 • ไม่ควรฉีดน้ำหอม ทาโลชั่น แป้ง หรือโรลออนใด ๆ บริเวณระหว่างช่วงแขนลงไปจนถึงหน้าอกก่อนการตรวจแมมโมแกรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการถ่ายภาพได้
 • ในกรณีที่มีการตรวจแมมโมแกรมในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งใหม่ ควรมีการขอแฟ้มประวัติการ ตรวจแมมโมแกรมเดิมไปให้แห่งใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบผลการตรวจที่แม่นยำ
สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์หรือมีความเป็นไปได้ในการตั้งครรภ์ อาจได้รับผลกระทบจากการตรวจแมมโมแกรม เนื่องจากขั้นตอนการตรวจที่ทำให้ร่างกายได้รับรังสี แม้ว่าระดับรังสีจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีโอกาสกระทบต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ จึงควรมีการแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ฉายรังสีก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์
เงื่อนไขการรับบริการ
 1. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
รายการที่ไม่ครอบคลุม
 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
 2. ราคาดังกลาวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามความเป็นจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
   


 
 
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ
 • แนะนำให้ทำการตรวจเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป โดยทำปีละครั้ง
 • ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีกรรมพันธุ์มะเร็งเต้านมในครอบครัว ควรเริ่มต้นค้นหาเร็วกว่าปกติ 5-10 ปี
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ควรหลีกเลี่ยงการตรวจแมมโมแกรมในช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่หน้าอกคัดตึงและขยาย อาจช่วยให้เจ็บหน้าอกน้อยลงและถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมได้ดีขึ้น
 • แนะนำให้ตรวจหลังมีประจำเดือน 7-10 วัน
 • ผู้ที่มีการเสริมหน้าอกต้องแจ้งผู้ตรวจล่วงหน้าว่ามีการเสริมหน้าอก
 • ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการถอดเปลี่ยนก่อนการเอกซเรย์บริเวณเต้านม
 • ไม่ควรฉีดน้ำหอม ทาโลชั่น แป้ง หรือโรลออนใด ๆ บริเวณระหว่างช่วงแขนลงไปจนถึงหน้าอกก่อนการตรวจแมมโมแกรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการถ่ายภาพได้
 • ในกรณีที่มีการตรวจแมมโมแกรมในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งใหม่ ควรมีการขอแฟ้มประวัติการ ตรวจแมมโมแกรมเดิมไปให้แห่งใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบผลการตรวจที่แม่นยำ
สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์หรือมีความเป็นไปได้ในการตั้งครรภ์ อาจได้รับผลกระทบจากการตรวจแมมโมแกรม เนื่องจากขั้นตอนการตรวจที่ทำให้ร่างกายได้รับรังสี แม้ว่าระดับรังสีจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีโอกาสกระทบต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ จึงควรมีการแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ฉายรังสีก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์
สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร.052-089-888

ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567
 
 
 
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบ Capture หน้าจอ หรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ My purchase > To Receive และคลิกปุ่ม Review & Accept (กรณีใช้บริการหลังสั่งซื้อภายใน 7 วัน)
ในวันที่เข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567