Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(รพ.กรุงเทพเชียงใหม่) แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อากาศและภูมิแพ้อาหาร (Aero and Food Allergy Skin Test)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

 หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบ Capture หน้าจอ หรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ My purchase > To Receive และคลิกปุ่ม Review & Accept (กรณีใช้บริการหลังสั่งซื้อภายใน 7 วัน)
ในวันที่เข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

รายการสินค้า : 23

โทรศัพท์ : 052 089 888 หรือ 1719

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อากาศและภูมิแพ้อาหาร (Aero and Food Allergy Skin Test)

ราคา

6,000 THB

ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจภูมิแพ้อากาศ Aero Allergy test
 3. ตรวจภูมิแพ้อาหาร Food Allergy Skin Test
 4. เวชภัณฑ์ Medical Supply
 5. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service Charge
 6. รายงานผลตรวจ Medical Report
 7.  

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 1. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ (ถ้ามี)  ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้แพ็กเกจ
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย, ค่าใช้จ่ายก่อนการใช้แพ็กเกจและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
 3. ไม่รวมยา เวชภัณฑ์ หรือ วิตามิน (ถ้ามี)
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 
 
 
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น
ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ   ตรวจสุขภาพและทางรังสี
ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
กรณีนัดหมายล่วงหน้า และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 10 - 12 ชั่วโมง   (จิบน้ำเปล่าได้)
สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร.052-089-888


ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบ Capture หน้าจอ หรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ My purchase > To Receive และคลิกปุ่ม Review & Accept (กรณีใช้บริการหลังสั่งซื้อภายใน 7 วัน)
ในวันที่เข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่


ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567