Healthcare Expert!

at Your Fingertips

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (2 เข็ม) Hepatitis A Vaccine (2 doses) - Bangkok Hospital Headquarters [E-Coupon]

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

* รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) เท่านั้น
โปรโมชันถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67
เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67

The service is available only at Bangkok Hospital Headquarters.
Promotion until Dec 31, 2024.
The E-Coupon is valid until Dec 31, 2024.

รายการสินค้า : 67

โทรศัพท์ : 02 310 3000 หรือ 1719

รู้จักไวรัสตับอักเสบ A

ไวรัสตับอักเสบชนิด A เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด A (Hepatitis A Virus) สามารถติดต่อได้จากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัส เมื่อเชื้อไวรัสผ่านผนังลำไส้เข้าสู่เส้นเลือดไปยังตับ ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน มีอาการอ่อนเพลีย ครั่นเนื้อครั่นตัว ไข้ เบื่ออาหาร และดีซ่าน อาการเกิดหลังได้รับเชื้อราว 2 – 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ สามารถหายได้เอง และสร้างภูมิต้านทานได้ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะตับวายเฉียบพลันและเสียชีวิตได้ในที่สุด

ผู้ที่ควรรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A

  • ผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรัง
  • ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ A หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A
  • ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ (กลุ่มเพศชาย)
  • ผู้ที่ใช้สารเสพติด
  • พ่อครัวหรือแม่ครัวที่ต้องปรุงอาหารเป็นประจำ
  • ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยต่ำหรือเป็นสถานที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางประมาณ 1 เดือน


ผู้ที่สามารถรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A

  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน


วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A ฉีดกี่ครั้ง

  • การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A จะฉีด 2 ครั้ง โดยฉีดห่างกัน 6 – 12 เดือน

⏬️ For English please scroll down. ⏬️

เลื่อนขวาเพื่อดูขั้นตอนการรับ E-coupon และ ใช้บริการ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น

2.E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3.E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

4.สำหรับใช้บริการผู้ป่วยนอกเท่านั้น / อัตราดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอกแล้ว

5.ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี

6.ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวมค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง

7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ContactCenter โทร. 1719

8.สามารถรับบริการที่ คลินิกวัคซีน

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย (เท่านั้น) เปิดบริการทุกวัน เวลา

08:00 - 16:00 น. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ โทร 0 2310 3003 ,0 2755 1003

หรือ 1719

9.รายการนี้สำหรับผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

10.ราคานี้สำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น

 

วันหมดอายุ E-Coupon 

1. E-Coupon มีอายุการใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

2. หาก E-Coupon หมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้

3. ชุดตรวจสุขภาพราคานี้ สามารถสั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น

 

หมายเหตุ

1. กรณีลูกค้ามีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังสิ้นสุด Health Plaza Guarantee โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ 10% จากราคาสุทธิในใบเสร็จ

2. ยอดเงินที่แสดงใบเสร็จเป็นยอดเงินที่ได้รับจากการชำระเงินจริงไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด

 

⏬️ Service Terms and Conditions⏬️ 

Slide the image to the right to view the steps for receiving the E-coupon and using the service.

 

1.Service is reserved exclusively for customers who present the E-Coupon.

2.This E-Coupon cannot be exchanged for cash.

3.E-Coupon is only applied to specific items as mentioned and changes cannot be made.

4.These packages are for outpatients who are physically dependent. 

5.These packages exclude doctor fees in case additional specialists are required.

6.These packages exclude treatment fees or medications prescribed by the doctors, if any. 

7.For further information or to schedule an appointment, please contact Vaccine Clinic, 1st floor, D Building,

Bangkok Hospital, every day from 08:00 AM to 04:00 PM or Contact Center at

1719.

8.Services are only available at Vaccine Clinic, 1st floor, D Building, Bangkok Hospital.

9.This item is for service recipients aged 15 years and above.

10.This price is for Thai citizens and expatriates only.


Expiration Date of E-Coupon:

1. The E-Coupon is valid until December 31, 2024.

2. If the E-Coupon expires, the hospital reserves the right to deny service access, and the E-Coupon cannot be extended or refunded.

3.This health check package can be ordered until December 31, 2024.

 

Note:

1. In case customers request cancellation of the order after the Health Plaza Guarantee period without valid reasons from the hospital, the hospital reserves the right to deduct a 10% processing fee from the net amount on the receipt.

2. The receipt amount displayed is the actual payment received, excluding any promotional discounts.

1.    หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับ sms ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์
2.    โทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร Contact Center โทร.1719 หรือ Add Line @bangkokhospital
3.    ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
4.    แสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่รับบริการ

1. After successful payment, you will receive an SMS with an e-coupon.
2. Please schedule an appointment at least 3 days in advance before receiving the service by calling the Contact Center at 1719 or add line @bangkokhospital
3. Before the service date, please go to "My Orders" -> "To Receive" and click the "Check and Accept" button.
4. Present the e-coupon to the staff on the day of the service.