Healthcare Expert!

at Your Fingertips

โปรแกรมตรวจร่างกายก่อนล้างไต - หลังเข้ารับการล้างไตครบ 6 เดือน

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

โรคไตวายเรื้อรัง หากเป็นแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดจากโรคได้
แต่ถ้าสามารถตรวจพบโรคในระยะแรก ๆ ที่เนื้อเยื่อไตไม่ได้เสียหายมากนัก ก็สามารถรับการรักษา เพื่อชะลอความเสื่อมของไตไว้ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะที่ต้องฟอก หรือ ปลูกถ่ายไตให้ช้าที่สุด และหากผู้ป่วยดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม ก็จะยิ่งช่วยยืดเวลาให้ไตเสื่อมช้าลงไปได้เช่นกัน
การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
- ควบคุมอาหาร และน้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- หลีกเลี่ยงการรับประทานยาเอง และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา และอาหารเสริม ก่อนรับประทานทุกครั้ง
- ควบคุมอาการของโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน หรือ โรคหัวใจ ให้อยู่ในภาวะปกติ
- ดูแลความสะอาดของร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อ
- หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตัวบวม ปัสสาวะผิดปกติ มีอาการปวดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย หากมีอาการอย่างต่อเนื่อง ควรรีบมาพบแพทย์
- พบอายุรแพทย์โรคไต เพื่อตรวจเช็กอาการอย่างสม่ำเสมอ

รายการสินค้า : 127

โทรศัพท์ : 029447111

1.ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
2.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
3.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs) 
4.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
5.ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti HIV)
 
1.        ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2.        ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3.        กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1-2 วัน
4.        สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เท่านั้น
5.        ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม  หรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ  หากตรวจพบความผิดปกติ
6.        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1  โทร. 02-944-7111 ต่อ 1112#
7.        หมดเขต 31 กรกฎาคม 2565  
  
 
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่