Healthcare Expert!

at Your Fingertips

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายป่วยจากโควิด (Long Covid Premium)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

“Long COVID” คือ
อาการทางร่างกายและทางจิตใจ ที่หลงเหลืออยู่หลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 อาจเป็นผลกระทบทางตรงจากร่องรอยของโรค หรือเป็นผลกระทบทางอ้อมที่มาจากช่วงที่เคยติดเชื้อก็ได้ ทั้งนี้ ลักษณะอาการอาจคล้าย หรือแตกต่างกันกับอาการในช่วงที่ติดโควิด-19

ผู้ที่หายจากโควิด-19 ต้องสังเกตตัวเอง
ประเมินร่างกายตนเองอยู่เสมอ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างถูกต้อง หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นที่รบกวนการใช้ชีวิต แนะนำให้พบและปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียด และอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อทำการรักษาให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าปล่อยทิ้งไว้จนรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียโอกาสในการรักษาและส่งผลเสียต่อสุขภาพที่มากขึ้นนั่นเอง

รายการสินค้า : 127

โทรศัพท์ : 029447111

Long Covid Premium        
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม
2.ใบรับรองผลการตรวจ
3.ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
4.ตรวจCovid - 19Antibody IgG ภายหลังฉีดวัคซีน (Chula) - NHS
5.ตรวจดูภาวะการติดเชื้อ CRT  (hs C-reactive protein)
6.ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
7.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
8.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด(HbA1C)
9.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
10.ตรวจความสมดุลของเกลือแร่ (Electrolyte)
11.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
12.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
13.ตรวจเลือดดูระดับวิตามินดี (Vit.D)
14.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
15.ตรวจการเกิดลิ่มเลือด (D-dimer)        
 
เงื่อนไขการให้บริการ : 
1.ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3.กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1-2 วัน 
4.สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เท่านั้น 
5.ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ 
6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โทร. 02-944-7111 ต่อ 1112#
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่