Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(พญาไท1) โปรแกรมตรวจสุขภาพ Easy Check up

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 38

โปรแกรมตรวจสุุขภาพเบื้องต้น ที่สามารถตรวจได้ทุกช่วงวัย
1. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566
2. กรณีซื้อล่วงหน้าผ่านช่องทาง Health Plaza สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567
3. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 3-5 วัน โทร. 1772
4. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ ของรพ.แล้ว
5. โปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่ารักษาเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากโปรแกรม
6. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับ คนไทย เท่านั้น
7. ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
8. ผู้ตรวจจะไม่ได้รับ คูปองอาหารว่าง
ขั้นตอนการใช้คูปอง
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ โทร. 1772
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ