Healthcare Expert!

at Your Fingertips

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Mini Check up

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 66

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) )
4. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) Total Cholesterol
5. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) Triglyceride
6. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) HDL- Cholesterol
7. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) LDL- Cholesterol
1. ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ และ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
2. ผู้ตรวจจะได้รับรายงานผลตรวจสุขภาพ (A4) และ ไม่ได้รับคูปองอาหารว่าง
3. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น
4. เพื่อความสะดวกในการรับบริการโปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
5. ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149 หรือ 1772
ขั้นตอนการใช้คูปอง
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ โทร. 1772
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ