Healthcare Expert!

at Your Fingertips

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธ์ุ

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

HPVวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil-9 ประกอบด้วย 9 สายพันธุ์
ได้แก่ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ที่ทำให้เกิด มะเร็งปากมดลูก,
มะเร็งปากช่องคลอด,มะเร็งช่องคลอด,มะเร็งทวารหนัก และ หูดหงอนไก่

รายการสินค้า : 105

โทรศัพท์ : 029447111

- ฉีดวัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธ์
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
•        ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
•        ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
•        ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม  หรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
•        นัดหมาย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพหญิง โทร. 02-944-7111 ต่อ 2201

MKO0289
 
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีไฟล์แนบ E-Coupon (ไฟล์แนบอยู่ด้านล่างอีเมล์ pdf.)
2. Capture หน้าจอ E-Coupon หรือ print E-Coupon แสดงให้เจ้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ
3. โทรนัดหมาย เบอร์ 1772 หรือ 02944-71111 
4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูป E-Coupon ให้กับเจ้าหน้าที่