Healthcare Expert!

at Your Fingertips

ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Male Check Up (NON EST) อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย - Bangkok Hospital Headquarters [E-Coupon]

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

* รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) เท่านั้น
โปรโมชันถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67
E-Coupon จะมีอายุการใช้งาน 180 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

The service is available only at Bangkok Hospital Headquarters.
Promotion until Dec 31, 2024.
The E-Coupon is valid for 180 days from the purchase date.

รายการสินค้า : 67

โทรศัพท์ : 02 310 3000 หรือ 1719

พิเศษ! รับฟรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gevity 1 กระปุก เมื่อซื้อชุดตรวจสุขภาพระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

 *รับผลิตภัณฑ์ได้ที่เคาเตอร์ Health Design Center ในวันที่รับบริการ 

** ผลิตภัณฑ์มีจำนวนจำกัด

***เฉพาะชุดตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

Special Offer! Receive a free Gevity nutritional supplement pack when purchasing a health check-up package between January 4th - June 30th, 2567.

*Redeem at the Health Design Center counter on the day of service.

**Limited quantities of the product available.

***Applies only to participating health check-up packages.


ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Male Non EST Check Up

• ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย Vital Signs, BMI
• ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC 
• ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ,HbA1C 
• ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride
• ตรวจการทำงานของไต BUN, Creatinine, eGFR
• ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
• ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT, Alkaline Phosphatase, Total Protine Bilirubin
• ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง : ต่อมลูกหมาก PSA, ลำไส้ใหญ่ CEA, ตับ AFP
• ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Exam 
• เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
• ตรวจคลื่นไฟ้าหัวใจ EKG
• ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI 
• อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
• ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง Carotid Doppler 
• ตรวจสุขภาพตา Eye Screening 
• ตรวจคัดกรองการได้ยิน Hearing Test
• สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
• คูปองอาหาร 

⏬️ For English please scroll down. ⏬️

เลื่อนขวาเพื่อดูขั้นตอนการรับ E-coupon และ ใช้บริการ
 

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น

2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ

3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น

6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี

7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง

8. กรุณานัดหมายล่วงหน้า และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 10-12 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้)

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ Health Design Center โทร 02-3103284 ,

02-7551591 (เวลาทำการ 07:00-15:00 น.) หรือ Contact Center โทร.1719

10. สามารถรับบริการที่ เฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) ทุกวัน 7:00 – 15:00 น.


วันหมดอายุ E-Coupon 

1. E-Coupon มีอายุการใช้งานภายใน 180 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

2. หาก E-Coupon หมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้

3. ชุดตรวจสุขภาพราคานี้ สามารถสั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม .. 2567 เท่านั้น

หมายเหตุ

1. กรณีลูกค้ามีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังสิ้นสุด Health Plaza Guarantee โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ 10% จากราคาสุทธิในใบเสร็จ

2. ยอดเงินที่แสดงใบเสร็จเป็นยอดเงินที่ได้รับจากการชำระเงินจริงไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด


⏬️ Service Terms and Conditions⏬️

Slide the image to the right to view the steps for receiving the E-coupon and using the service.

1. Service is reserved exclusively for customers who present the E-Coupon.

2. In case the E-Coupon is not presented, a deposit must be paid according to the package price.

3. This E-Coupon cannot be exchanged for cash.

4. E-Coupon is only applied to specific items as mentioned and changes cannot be made.

5. These packages are for outpatients who are physically dependent. 

6. These packages exclude doctor fees in case additional specialists are required.

7. These packages exclude treatment fees or medications prescribed by the doctors, if any. 

8. Please make an appointment in advance and refrain from eating 10 - 12 hours before the service  (drinking water is allowed).For further information or to make an appointment, please contact the Health Design Center at 02-3103284, 02-7551591 (operating hours: 07:00-15:00) or the Contact Center at 1719.

9. Services can be received at the Health Design Center, 5th Floor, Building R, Bangkok Hospital (Soi Soonvijai), 

every day from 7:00 to 15:00.
 

Expiration Date of E-Coupon:

1. The E-Coupon is valid for 180 days from the date of purchase.

2. If the E-Coupon expires, the hospital reserves the right to refuse service, and the E-Coupon cannot be extended or refunded.

3. This health check-up package can be ordered until December 31, 2024Note:

1. In case customers request cancellation of the order after the Health Plaza Guarantee period without valid reasons from the hospital, the hospital reserves the right to deduct a 10% processing fee from the net amount on the receipt.

2. The receipt amount displayed is the actual payment received, excluding any promotional discounts.

1.    หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับ sms ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์
2.    โทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร Contact Center โทร.1719 หรือ Add Line @bangkokhospital
3.    ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
4.    แสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่รับบริการ

1. After successful payment, you will receive an SMS with an e-coupon.
2. Please schedule an appointment at least 3 days in advance before receiving the service by calling the Contact Center at 1719 or add line @bangkokhospital
3. Before the service date, please go to "My Orders" -> "To Receive" and click the "Check and Accept" button.
4. Present the e-coupon to the staff on the day of the service.