Healthcare Expert!

at Your Fingertips

BWC Telomere Length Test

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 17

โทรศัพท์ : 02-826-9999

        เป็นการตรวจเลือดเพื่อประเมินโรคแนวใหม่ที่ตรวจลึกถึงระดับเซลล์และโครโมโซม โดยเป็นการตรวจวัดความยาวของ DNA ส่วนปลายสุดของโครโมโซม ซึ่งสามารถใช้บ่งชี้อายุของเซลล์ตามชีวภาพ (Biological age) และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์ (Degenerative status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

 

       เซลล์ที่มีเทโลเมียร์ยาวจะมีอายุหรือทำหน้าที่ได้นานกว่าเซลล์ที่เทโลเมียร์สั้น (งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลโนเบลล์สาขาแพทย์ปี 2009) จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้เราสามารถวัดความยาวของเทโลเมียร์ได้จากการตรวจเลือด ซึ่งการรู้ความยาวของเทโลเมียร์จะบอกได้ว่าร่างกายมีภาวะความเสื่อมเกินกว่าคนปกติหรือไม่ ถ้าหากคุณมีความยาวเทโลเมียร์ที่สั้น คุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายมากกว่าและอาจมีอายุขัยสั้นกว่าคนปกติ เป็นประโยชน์กับแพทย์ในการหาวิธีในการดูแลและประเมินโรคเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ
3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
6. ชุดตรวจสุขภาพ รวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการคลินิก
7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง และไม่รวมค่าตรวจ Rapid Antigen Test โควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการ (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
8. กรุณานัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องงดน้ำ/อาหาร
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ Contact Center โทร.028269999
10. สามารถรับบริการที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ชั้น 5 คลินิกดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ถนนวิทยุ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-14:00 เสาร์ - อาทิตย์ 8:00-12:00
ขั้นตอนการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์
1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
4. ในกรณีที่ต้องการใช้บริการภายใน 7 วันหลังจากสั่งซื้อ ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่