Healthcare Expert!

at Your Fingertips

รายการสินค้า : 21

โทรศัพท์ : 023103280

ส่วนลดร้านค้า ({{list_dicsount.length}})

About Shop

อิ่มบายบีดีเอมเอส

‘อิ่ม by BDMS’ บริการใหม่ภายใต้เครือ BDMS ให้บริการอาหารส่งตรงถึงบ้าน
‘อิ่ม by BDMS’ บริการอาหารตามความต้องการและภาวะโรค แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
- Special Needs Diet - อาหารเฉพาะโรค เช่น ไต เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง
- Healthy Diet - อาหารเพื่อสุขภาพ (Body Booster, Weight Control, Helathy Balance)
- ฺBlenderized Diet - อาหารทางสายยาง

‘อิ่ม by BDMS’ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมด้านสุขภาพ ครอบคลุมทุกความต้องการด้านโภชนาการ
จุดเด่นของ ‘อิ่ม by BDMS’ อยู่ที่เมื่อคนไข้หรือผู้สนใจรับบริการแล้ว จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ เพื่อกำหนดสูตรอาหารเฉพาะสำหรับแต่ละคน พร้อมกับใช้วัตถุดิบ และส่วนผสมต่างๆ ที่ผ่านการคำนวณด้วยปริมาณที่ถูกต้องตามหลักโภชนบำบัด ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในทุกเมนู ตรงตามความชอบของแต่ละคน