Healthcare Expert!

at Your Fingertips

การใส่เลนส์เสริม ICL (Implantable Collamer Lens) เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสั้น (1ข้าง) - Bangkok Hospital Headquarters [E-Coupon]

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) เท่านั้น
โปรโมชันถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67
เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67

The service is available only at Bangkok Hospital Headquarters.
Promotion until June 30th, 2024.
The E-Coupon is valid until June 30th, 2024.

รายการสินค้า : 84

โทรศัพท์ : 02 310 3000 หรือ 1719

เงื่อนไขแพ็กเกจเลนส์เสริม ICL

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์พิเศษเลนส์เสริม (ชนิดที่กำหนด) หากหลังจากตรวจสายตาก่อนผ่าตัดและไม่สามารถใช้เลนส์ชนิดที่กำหนดได้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3.ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
4.ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง


Terms and conditions
1.These prices include operating room, recovery room, ophthalmologist fee medical equipment and medical supply used for the surgery as specified by the hospital.
2.These prices include lenses as specified by the hospital. In the event that, following a pre-surgical eye examination, the prescribed lenses cannot be used, additional charges may apply. The staff will provide information before any decision is made.
3.These prices include home-medication after surgery, but medications for patient’s underlying diseases are excluded.
4.These prices cover 1 visit of postoperative follow-up

⏬️ เงื่อนไขการรับบริการ ⏬️

1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น

2. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. คูปองนี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

4. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น

5. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น

6.ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษเช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)

7.ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

8.ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด 6 เดือน (จำนวน 5 ครั้ง)

9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ ทุกวัน เวลา 8:00 - 16:00 น. โทร 02 755 1307 หรือ 02 310 3307 หรือ 1719

10.ราคานี้สำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น

 

วันหมดอายุ E-Coupon 

1. E-Coupon จะมีอายุการใช้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

2. หาก E-Coupon หมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้
3. ชุดตรวจสุขภาพราคานี้ สามารถสั่งซื้อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

หมายเหตุ

1. กรณีลูกค้ามีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังสิ้นสุด Shopee Guarantee โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ 10% จากราคาสุทธิในใบเสร็จ

2. ยอดเงินที่แสดงใบเสร็จเป็นยอดเงินที่ได้รับจากการชำระเงินจริงไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด
 

⏬️ Service Terms and Conditions⏬️ 
 

1.Service is reserved exclusively for customers who present the E-Coupon.

2.This E-Coupon cannot be exchanged for cash.

3.E-Coupon is only applied to specific items as mentioned and changes cannot be made.

4.These packages are for outpatients who are physically dependent. 

5.This price includes the cost of the operating room, recovery room, medical supplies, surgical medications, and surgical team fees specifically related to the specified surgery.

6.This price includes special equipment such as lenses that are implanted in the patient's body (for specified procedures).

7.This price includes the cost of home medication but does not include the cost of regular medications for the patient's existing conditions.

8.This price includes 6-month post-operative follow-up visits (a total of 5 visits).

9.For further information or to schedule an appointment , please contact LASIK Center, 5th floor, D Building, Bangkok Hospital. Available every day from 8:00 AM to 4:00 PM. Please call 02 755 1307, 02 310 3307, or 1719.

10.This price is for Thai citizens and expatriates only.
 

Expiration Date of E-Coupon:

1. The E-Coupon is valid until June 30, 2024.

2. If the E-Coupon expires, the hospital reserves the right to deny service access, and the E-Coupon cannot be extended or refunded.

3.This package price can be ordered until June 30, 2024.


Note:

1. In case customers request cancellation of the order after Health Plaza Guarantee period without valid reasons from the hospital, the hospital reserves the right to deduct a 10% processing fee from the net amount on the receipt.

2. The receipt amount displayed is the actual payment received, excluding any promotional discounts.

1.    หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับ sms ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์
2.    โทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร Contact Center โทร.1719 หรือ Add Line @bangkokhospital
3.    ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
4.    แสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่รับบริการ

1. After successful payment, you will receive an SMS with an e-coupon.
2. Please schedule an appointment at least 3 days in advance before receiving the service by calling the Contact Center at 1719 or add line @bangkokhospital
3. Before the service date, please go to "My Orders" -> "To Receive" and click the "Check and Accept" button.
4. Present the e-coupon to the staff on the day of the service.